Thời gian vàng tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ

Thời gian vàng tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ

Việt Nam là vùng có tỷ lệ người mang virut viêm gan B rất cao, 10-20% dân số. Nếu người mẹ mang thai nhiễm virut viêm gan B thì có đến 90% sẽ truyền bệnh sang con,

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền