Thần kỳ tác dụng chữa bệnh của động tác \'Úp mặt vào tường\'

Thần kỳ tác dụng chữa bệnh của động tác 'Úp mặt vào tường'

Từ một động tác khí công cổ, "úp mặt vào tường" đã trở thành động tác "bình dân". Những tác dụng kỳ diệu, biến người bệnh thành người khỏe chính là sức hấp dẫn khó cưỡng nhất.

Thuốc hay thầy giỏi