Trà thuốc dành cho người sỏi mật

Trà thuốc dành cho người sỏi mật

Theo Đông y, sỏi mật thuộc phạm vi của các chứng đản chướng, hiếp thống, hoàng đản, kết hung, tích hoàng...

Chữa sỏi mật từ trà thuốc

Chữa sỏi mật từ trà thuốc

Theo Đông y, sỏi mật thuộc phạm vi của các chứng đản chướng, hiếp thống, hoàng đản, kết hung, tích hoàng... Dưới đây là các bài trà thuốc trị sỏi mật hiệu quả.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền