Hoàng kỳ - vị thuốc quý cho bệnh nhân bị thận mạn

Hoàng kỳ - vị thuốc quý cho bệnh nhân bị thận mạn

Hoàng kỳ vốn được xem là thuốc bổ khí từ xưa đến nay, nhưng phạm vi ứng dụng thực tế mở rộng rất nhiều. Ngày nay nó được nghiên cứu rất nhiều để ứng dụng trong điều trị bệnh thận.

Thuốc hay thầy giỏi