Mang thai 3 tháng cuối có được tập yoga không?

Mang thai 3 tháng cuối có được tập yoga không?

tập Yoga là rất tốt cho sức khỏe của con người, vậy nhưng đến độ tuổi nào thì nên tập yoga và những phụ nữ mang thai 3 tháng cưới thai kỳ có nên tập yoga không?

Thuốc hay thầy giỏi