Trứng ung là thần dược hay độc dược?

Trứng ung là thần dược hay độc dược?

Trứng ung thực chất là trứng đã bị hỏng do vi khuẩn xâm nhập, vì thế khi sử dụng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cho cơ thể.

Thuốc hay thầy giỏi