ung thu co lay khong

Quan hệ với người bị ung thư có lây không?

Hỏi: Lương y ơi, cho cho cháu hỏi quan hệ với người bị ung thư làm sao không vậy?

Thuốc hay thầy giỏi