Phương pháp ghép tế bào gốc cần những điều kiện gì và chi phí ra sao?

Phương pháp ghép tế bào gốc cần những điều kiện gì và chi phí ra sao?

Bác sĩ ơi cho cháu hỏi, phương pháp ghép tế bào gốc thì cần những điều kiện gì và chi phí ra sao? Thời gian phục hồi là bao lâu ạ? Bệnh nhân là bạn cháu, anh ấy bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt 2 chân. Thời gian anh ấy chấn thương đã 1 năm nhưng anh ấy vẫn chỉ có thể lê chân đi nhờ nẹp chân và khung thôi ạ. Liệu anh ấy có khả năng phục hồi lại như bình thường không?

Thuốc hay thầy giỏi