a

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc động mạch cảnh trong trái

Kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong thời gian 4,5 giờ đầu kết hợp với kỹ thuật lấy huyết khối bằng dụng cụ qua đường động mạch có ưu điểm là tận dụng được việc bắt đầu điều trị sớm bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch...

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền