Chữa những bệnh yếu sinh lý của nam giới bằng mồng tơi

Chữa những bệnh yếu sinh lý của nam giới bằng mồng tơi

Rau mồng tơi còn có tên gọi khác là mùng tơi, tầm tơi tên Hán là lạc quỳ, đằng nhi thái, đằng quỳ, chung quỳ, đằng thái, yên chi thái, loại rau này có thể chữa một loạt bệnh "phòng the" ở nam giới.

Thuốc hay thầy giỏi