lương y Hoàng Văn Tuấn

Thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn: Người giữ lửa nghề truyền thống cho cái nôi thuốc Nam người Mường ở Hòa Bình

Người Mường ở Hòa Bình đã có lịch sử hàng ngàn năm làm nghề thuốc Nam nổi tiếng khắp cả nước. Trước sự ảnh hưởng của nền y học hiện đại nhưng những bài thuốc Nam của họ vẫn có sức sống mãnh liệt. Để làm được điều đó là nhờ những con người như thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn vẫn luôn bền bỉ “giữ lửa” nghề làm thuốc Nam quý báu của dân tộc.

Lương y Hoàng Văn Tuấn

Thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn – người mở đường cho bước phát triển mới của cái nôi thuốc Nam người Mường ở Hòa Bình

Chữa bệnh bằng thuốc Nam vốn là một nghề truyền thống của người Mường ở Hòa Bình. Tuy nhiên, hiện nay, để phù hợp với cuộc sống hiện đại, người dân cũng đã có sự thay đổi tích cực để đạt được những bước tiến mới trong nghề. Và người có đóng góp lớn nhất trong việc đổi mới này đó là thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền