Vợ em đang mang bầu tháng thứ 6 thường xuyên bị chảy máu cam

Vợ em đang mang bầu tháng thứ 6 thường xuyên bị chảy máu cam

Vợ em đang mang bầu tháng thứ 6. Nhưng thường xuyên bị chảy máu cam. Một tuần bị khoảng 2 đến 3 lần. Máu cam ra không nhiều có lúc thì ướt lúc thì khô. Xin bác sỹ tưvấn có việc gì không?

Thuốc hay thầy giỏi