Long não

Long não

Long não có vị cay, tính ấm, vào kinh tâm, tỳ, chuyên trị bụng đau do uế khí, đau nhức răng, lở loét...

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền