Nhiều yếu tố thuận lợi phát sinh bệnh trĩ

Nhiều yếu tố thuận lợi phát sinh bệnh trĩ

Người dân Việt mắc bệnh trĩ nhiều hơn các nước khác trên thế giới và các yếu tố nào khiến bệnh trĩ gia tăng, nguyên nhân nào khiến người dân dễ mắc bệnh này?

Thuốc hay thầy giỏi