Vỏ ga sắc uống để trị lỵ

Gia gia trắng

Loài phân bố ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Mianma và tới Malaixia. Ở nước ta, cây này chỉ gặp ở các tỉnh phía Nam từ Khánh Hoà, Ðắc Lắc tới Bà Rịa trong các rừng rậm

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền