kê chân vịt

Kê chân vịt

Kê chân vịt có công dụng: Hạt ăn được như ngũ cốc, có thể làm rượu. Ở Ấn độ, hạt được dùng trong trường hợp giảm mật và làm săn da.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền