Bài thuốc chữa viêm phế quản cấp

Bài thuốc nam chữa bệnh viêm phế quản cấp

Y học cổ truyền gọi tâm phế mạn là đàm ẩm, thủy thũng và chia ra làm các thể bệnh khác nhau với các bài thuốc chữa cho từng thể bệnh khác nhau.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền