Những đối tượng tuyệt đối không được ăn giá đỗ

Những đối tượng tuyệt đối không được ăn giá đỗ

Giá đỗ là loại thực phẩm có tính thanh mát, giải nhiệt và giàu khoáng chất, xơ rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, giá đỗ cũng là loại rau dễ nhiễm độc và gây tác hại với một số đối tượng người tiêu dùng.

4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn giá đỗ để bảo vệ sức khỏe

4 nhóm người tuyệt đối không nên ăn giá đỗ để bảo vệ sức khỏe

Giá đỗ là loại thực phẩm có tính thanh mát, giải nhiệt và giàu khoáng chất, xơ rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, giá đỗ cũng là loại rau dễ nhiễm độc và gây tác hại với một số đối tượng người tiêu dùng.

Thuốc hay thầy giỏi