ngừng không sử dụng loại thuốc đã bị dị ứng

Điều trị bệnh dị ứng thuốc

Ngay trong giai đoạn cấp cứu người ta có thể cho người bệnh dùng anaphylaxis, tiêm adrenaline để mở rộng đường không khí và không nên dùng thuốc có thành phần đó.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền