Thấy đâu họng khi nuốt nước miếng và ho, phải làm sao

Thấy đau họng khi nuốt nước miếng và ho, phải làm sao?

Bác sĩ ơi, Cháu bị viêm họng ba ngày rồi. Có phải do cháu ho nhiều quá mà giờ chỉ cần nuốt nước bọt là tai trái của cháu rất đau. Cháu phải làm gì đây ạ

Thuốc hay thầy giỏi