Cách xử lý khi bị côn trùng bay vào mắt

Cách xử lý khi bị côn trùng bay vào mắt

Chào bác sĩ! Lúc sáng ngủ dậy tôi bị một con muỗi cỏ bay vào mắt, do ngứa mắt nên tôi có dụi mạnh vào và lấy được nó ra nhưng sau đó thì mắt tôi sưng đỏ và chảy nước mắt, bây giờ tồi phải làm sao?

Thuốc hay thầy giỏi