lương y Hoàng Văn Tuấn

Thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn: Người giữ lửa nghề truyền thống cho cái nôi thuốc Nam người Mường ở Hòa Bình

Người Mường ở Hòa Bình đã có lịch sử hàng ngàn năm làm nghề thuốc Nam nổi tiếng khắp cả nước. Trước sự ảnh hưởng của nền y học hiện đại nhưng những bài thuốc Nam của họ vẫn có sức sống mãnh liệt. Để làm được điều đó là nhờ những con người như thạc sĩ – lương y Hoàng Văn Tuấn vẫn luôn bền bỉ “giữ lửa” nghề làm thuốc Nam quý báu của dân tộc.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền