Vị thuốc Đông Y hắc xà dùng giải độc, trị sốt, rắn cắn

Hắc xà

Hắc xà là một vị thuốc Đông Y thuộc họ Vẩy lợp, đùng để giải độc, trị sốt, còn dùng phối hợp với Huỳnh xà, Bạch xà trị rắn cắn.

hà thủ ô

Vườn thuốc quý giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Gần 300 cây thuốc nam, trong đó có 14 cây nằm trong danh lục đỏ, quý hiếm, đang được nhân giống và bảo tồn giữa trung tâm TP. HCM.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền