ảnh

Các thành tựu y tế đáng kinh ngạc trên thể giới.

Trong vòng 150 năm qua, lĩnh vực y học đã tạo nên nhiều kỳ tích đáng kinh ngạc. Một trong số những thành tựu y khoa này là kháng sinh, vacxin và cấy ghép nội tạng. Dưới đây là một số thành tựu y tế trong ngành khoa học y học thế giới

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền