Thai phụ suýt mất mạng, mất con vì bát cháo loãng

Thai phụ suýt mất mạng, mất con chỉ vì bát cháo loãng

Sự thiếu hiểu biết khi sinh nở, đặc biệt là đẻ mổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các cả mẹ và thai nhi.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền