Bài thuốc quý chữa bệnh từ rau kinh giới

Bài thuốc quý chữa bệnh từ rau kinh giới

Kinh giới là cây rau được làm gia vị rất phổ biến, tuy nhiên thì ít người quan tâm đến công dụng chữa bệnh loại rau này.

Rau kinh giới có tác dụng giúp chữa nhiều bệnh

Rau kinh giới có tác dụng giúp chữa nhiều bệnh

Kinh giới là cây rau gia vị rất phổ biến, tuy nhiên ít người quan tâm đến công dụng chữa bệnh của nó.

Thuốc hay thầy giỏi