Các bài thuốc quý trong dân gian từ củ hoàng tinh

Các bài thuốc quý trong dân gian từ củ hoàng tinh

Củ hoàng tinh còn có tên gọi khác là củ cơm nếp - một dược liệu quý của y học cổ truyền.

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền