Tác dụng của cây kim tiền thảo với sức khỏe

Tác dụng của cây kim tiền thảo với sức khỏe

Trên thực nghiệm cao kim tiền thảo làm tăng lưu lượng mạch vành, làm tim đập chậm, hạ huyết áp, đồng thời làm giảm được mức tiêu thụ oxy của cơ tim. Có tác dụng hạ huyết áp do sự kích thích các thụ thể cholinergic và sự phóng bế các thụ thể adrenergic.

Thuốc hay thầy giỏi