Loạn thị
  • Nguyên nhân gây loạn thị

    19/10/2015 15:09:22

    Loạn thị thường gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thông thường nhất là ở độ tuổi còn đi học. Loạn thị đôi khi còn đi kèm với cận thị (gọi là cận loạn) hoặc viễn thị (gọi là viễn loạn).

    >> Xem tiếp

Thuốc hay thầy giỏi

Y học cổ truyền