Chỉ khâu để lâu trong vết thương có sao không?

Chỉ khâu để lâu trong vết thương có sao không?

Thứ Hai, 09 Tháng 10 2017 11:10

Em bị vết thương ở môi trên phải khâu và đã cắt chỉ. Khi đó còn sưng nên không thấy. Bây giờ thấy còn sót chỉ mà chỉ lại rất ngắn và nằm ở bên trong vết thương đã lành. Nếu để lâu thì chỉ có lòi ra không và có ảnh hưởng gì không ạ?

Chào bạn!

Cơ thể con người không dung nạp những thứ không thuộc về mình nên luôn có xu hướng là đẩy những dị vật ra khỏi cơ thể. Vì vậy, mà phần sợi chỉ khâu còn sót lại ở  trong da tại vết thương của bạn sẽ dần dần được đẩy ra ngoài và thường không tác động gì tới sức khỏe của bạn.

Chúc bạn sức khỏe!

Tags: chỉ khâu, vết thương,


Thuốc hay thầy giỏi